Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6309
Title: So sánh ý niệm về không gian trong tiếng Việt và tiếng Đức qua ví dụ “trên – dưới”
Authors: Trần, Thị Hạnh
Keywords: Tri nhận
Không gian
Định vị
Trên
Dưới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.71-78
Abstract: Qua những ví dụ về “trên – dưới” trong tiếng Việt, so sánh với tiếng Đức, bài viết phân tích cách dùng từ ngữ trong tiếng Việt và đặc biệt là trong tiếng Đức để biểu thị không gian nhìn từ góc độ ngôn ngữ – văn hóa – tư duy. Những ví dụ nêu trong bài viết bước đầu cho thấy người Việt nói chung có khuynh hướng “chủ quan tính” trong định vị không gian, tức là họ thường hay đưa mình vào thế giới, thậm chí coi mình là vật quy chiếu để định vị sự vật. Trong khi đó, người Đức thường coi mình là “người quan sát” để định vị sự vật, hiện tượng trong thế giới xung quanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6309
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_693.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.