Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6313
Title: Nhận diện rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp dệt may niêm yết tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Rủi ro tài chính
Doanh nghiệp ngành dệt may
Quản trị rủi ro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.120-122
Abstract: Các doanh nghiệp (DN) dệt may hiện nay đang phải đối mặt với rủi ro tài chính bắt nguồn từ rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng và rủi ro đòn bẩy tài chính. Thông qua phân tích báo cáo tài chính của 21 DN dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009-2016, bài viết nhận diện rủi ro tài chính của các DN. Việc nhận diện rủi ro tài chính sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản trị rủi ro tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN, đồng thời để các nhà đầu tư tham khảo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6313
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_230.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.