Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63134
Title: Hoàn thiện công tác kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong kiểm toán ngân sách địa phương
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Keywords: Kiểm toán Nhà nước
Nợ đọng xây dựng cơ bản
Kiểm toán viên
Báo cáo kiểm toán
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08 .- Tr.20-23
Abstract: Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đề cập đến một số hạn chế tồn tại của công tác kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trong kiểm toán ngân sách địa phương và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63134
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
929.26 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.