Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6317
Title: KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA LÝ CỦA DẦU THỰC VẬT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Authors: Nguyễn, Thị Diệp Chi
Bùi, Ngọc Kiều Tiên
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Khảo sát một số chỉ tiêu hoá lý của dầu thực vật tại thành phố Cần Thơ”, với mục tiêu đánh giá mức độ hư hỏng và ô nhiễm kim loại nặng của các loại dầu thực vật (nguyên chất và tinh luyện). Song song với đó, đề tài cũng khảo sát sự biến đổi về chất lượng trong các điều kiện phân phối khác nhau. Đề tài tiến hành khảo sát trên 20 mẫu dầu thực vật bao gồm: dầu không có nhãn hiệu tại một số chợ, dầu có nhãn hiệu tại tiệm tạp hoá nhỏ lẻ và dầu có nhãn hiệu tại một số siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ . Kết quả cho thấy: Các trị số acid, peroxid và iod đều đạt chuẩn (TCVN 7597:2013). Kết quả khi tiến hành phản ứng Kreiss, các mẫu mua tại siêu thị cho kết quả 100% âm tính. Trị số peroxid phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu sản xuất và điều kiện bảo quản. Các mẫu dầu thực vật nguyên chất có trị số acid, iod cao hơn do có chứa nhiều acid béo không bão hoà, tuy rằng các acid béo này tốt cho cơ thể hơn nhưng lại dễ hư hỏng nếu điều kiện bảo quản không tốt. Bên cạnh đó, hàm lượng kim loại nặng As, Pb khá thấp so giới hạn cho phép (QCVN 8-2:2011/BYT 0,1mg/kg). Các mẫu tại các địa điểm khác nhau có sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng As và Pb. Hàm lượng chì trong các mẫu cao hơn là hàm lượng asen.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6317
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.