Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63175
Title: Quyền lực của nhà phê bình
Authors: Uông Triều
Keywords: Quyền lực
Của nhà phê bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 36 .- Tr.158-160
Abstract: Tôi đã từng viết một bài về mối quan hệ giữa nhà văn và nhà phê bình và cho rằng giữa những người này nên là bạn hơn là thù. Thực ra, bạn bè là cách nói cho hài hoà chứ thực ra người làm phê bình có những quyền năng lớn lao nếu như người ta làm đúng ý nghĩa của nó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63175
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
490.29 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.