Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63177
Nhan đề: Khi lịch sử thuộc về cá nhân
Tác giả: Thái, Phan Vàng Anh
Từ khoá: Khi lịch sử thuộc về cá nhân
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 36 .- Tr.165-171
Tóm tắt: Bài viết: Phản tư lịch sử - Lịch sử từ những diễn giải cá nhân; Lịch sử mang khuôn mặt cá nhân - khi lịch sử là những mảnh ghép tự sự.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63177
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.