Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63177
Title: Khi lịch sử thuộc về cá nhân
Authors: Thái, Phan Vàng Anh
Keywords: Khi lịch sử thuộc về cá nhân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 36 .- Tr.165-171
Abstract: Bài viết: Phản tư lịch sử - Lịch sử từ những diễn giải cá nhân; Lịch sử mang khuôn mặt cá nhân - khi lịch sử là những mảnh ghép tự sự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63177
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.