Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63179
Title: Bàn tròn Budapest
Authors: Artmann, H. C.
Péter, Esterhazy
Kis, Danilo
György, Konrád
Limonov, Eduard
Magris, Claudo
Mitosz, Czeslaw
Rummo, Paul Eerik
Miklós, Meszöly
Michnik, Adam
Keywords: Bàn tròn Budapest
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 36 .- Tr.176-187
Abstract: Văn bản sau đây là bản dịch nội dung cuộc hội thảo bàn tròn giữa các nhà văn được Quỹ Wheatland New York mời đến Budapest tham dự Hội thảo Văn học Wheatland để bàn luận về khái niệm Trung Âu, bên cạnh nhiều chủ đề khác. Cuộc hội thảo diễn ra vào tháng Sáu năm 1989, ngay trước các biến cố đảo lộn đã làm thay đổi ìinh thế chính trị không chì ở Trung Âu mà là toàn thể châu Âu. Tuy nhiên những thay đổi ấy không làm mất đi giá trị của cuộc thảo luận này. Trung Âu như một mô hình văn hoá đang và sẽ tiếp tục là một vấn đế hóc búa, như bàn ghi chép có lược bớt này đã cho thấy rõ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63179
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.