Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63181
Title: Thời gian của Schulz
Authors: Ficowski, Jerzy
Keywords: Thời gian của Schulz
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 36 .- Tr.195-200
Abstract: Nỗi cô độc của Schulz phức hợp, đa diện, không đơn thuần là phương cách sống một kẻ hướng nội né tránh ồn ã cõi người. Thành phố tỉnh lẻ tách biệt khỏi những chủ lưu đời sống và mối gắn bó danh tính kỳ lạ của ông với cộng đồng Do Thái, hai điều này cùng dồn ông, đến một chừng mực nào đó, vào thế cô lập. Sự cô lập còn lớn hơn thế bởi, do nét đơn biệt quá nổi trội của ông mà những cư dân Drogobych nhìn nhận như một dạng lệch lạc tâm bệnh, ông bị tách lìa khỏi chính những người cùng thành phố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63181
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.