Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63188
Title: Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Authors: Trần, Văn Trọng
Keywords: Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ
Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 923 .- Tr.98-103
Abstract: Văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX hình thành và phát triển không liền mạch, có sự đứt quãng trong khoảng hơn một thập kỉ cuối thế kỉ XIX và phát triển liền mạch từ đầu thế kỉ XX đến những năm đầu thập niên 30 với hàng trăm tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau, ở lĩnh vực văn xuôi quốc ngữ, truyện ngắn và tiểu thuyết ra đời sớm hơn cả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63188
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.