Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6319
Title: Phân tích hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả tài chính mô hình nuôi cá lóc (Channa striata) trong vèo tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Cao, Quốc Nam
Phan, Hoàng Thưởng
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài này được thực hiện ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng thông qua phỏng vấn ngẫu nghiên 62 hộ nuôi cá ở xã Hưng Phú và Mỹ Phước. Mục tiêu của đề tài là phân tích khía cạnh kỹ thuật, hiệu quả tài chính và đề xuất giải pháp cải tiến mô hình nuôi cá lóc vèo. Phương pháp phân tích T-test và phương trình hồi quy tuyến tính bội được sử dụng. Kết quả cho thấy mô hình nuôi cá lóc ở tỉnh Sóc Trăng có thể nuôi 1 vụ trong năm. Diện tích nuôi trung bình là 23 m3/vèo. Cá lóc giống có kích cỡ trung bình là 10 g/con, mật độ thả 210,4 con/m3. Sau thời gian nuôi 140 ngày, cá được thu hoạch với năng suất trung bình là 52,9 kg/m3 với tỷ lệ sống là 59% và hệ số tiêu tốn thức ăn tự chế và công nghiệp là 4,69 và 1,64. Lợi nhuận là 402 ngàn đồng/m3, tỉ suất lợi nhuận là 0,27 lần. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như giá cá bán thấp, bệnh trên cá. Từ kết quả phân tích, từ kết quả phân tích, đề tài này đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình nuôi cá lóc vèo.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6319
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
292.31 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.