Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/631
Nhan đề: Thị trường tài chính năm 2017 và các giải pháp tạo đà phát triển cho năm 2018
Tác giả: Nguyễn, Đại Lai
Từ khoá: Thị trường tài chính
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.38-40
Tóm tắt: Với một số thành công từ các lĩnh vực trong nền kinh tế năm 2017. Thị trường tài chính (TTTC) đã phát triển hài hòa và trọng tâm. Sự tăng trưởng tín dụng tuy không cao, nhưng nhờ tăng đúng địa chỉ cần vốn cho sản xuất và kinh doanh nên trở thành lực đẩy mang tính chất quyết định cho nền kinh tế phát triển trong năm qua. Từ đó dự báo cho năm 2018 và những chính sách cần thực hiện để tạo đà phát triển.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/631
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_267.9 kBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.