Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63209
Title: Viện Tôn giáo và Tiến ngưỡng với công tác đào tạo Ngành Tôn giáo học và công tác Tôn Giáo
Authors: Lê, Tâm Đắc
Keywords: Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng
Kinh nghiệm đào tạo
Ngành Tôn giáo học
Chuyên ngành Công tác Tôn giáo học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 08 .- Tr.21-25
Abstract: Bài viết giới thiệu kinh nghiệm đào tạo ngành Tôn giáo học và Công tác tôn giáo của Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trong hơn 20 năm qua. Đó là những kinh nghiệm giúp Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo được giao, mà còn trở thành một địa chỉ đáng tin cậy về tư vấn chính sách tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Tôn giáo của đất nước trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63209
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.