Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6322
Title: Chống hàng giả tại thị trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016
Authors: Đỗ, Hữu Tùng
Keywords: Hàng giả
Thái Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.135-137
Abstract: Thái Nguyên là tỉnh nằm ờ vùng Đông Bắc, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là đầu mối giao thương của các tỉnh vùng cao phía Bắc. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Song, tỉnh Thái Nguyên cũng là địa bàn "nóng" của tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh, điển hình là việc buôn bán hàng giả. Bài viết đánh giá thực trạng chống hàng giả trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2012-2016, từ đó, đề xuất một số giải pháp để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6322
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_199.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.