Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63235
Nhan đề: Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội theo luật hình sự Việt Nam và một số đề xuất, kiến nghị
Tác giả: Lê, Đăng Doanh
Lê, Đăng Khoa
Từ khoá: Đề xuất
Hình phạt
Kiến nghị
Hướng dẫn áp dụng
Pháp nhân thương mại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 06 .- Tr.12-20
Tóm tắt: Bài viết trình bày nội dung các quy định của Bộ luật hình sự về hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội và chỉ ra một số bất cập của các quy định này; đưa ra đề xuất, kiến nghị khi hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội như: thời gian pháp nhân thương mại bị tạm đình chỉ hoạt động trong giai đoạn điều tra cần được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn; khi áp dụng hình phạt chính là hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với pháp nhân thương mại trong một lĩnh vực nào đó cần hướng dẫn áp dụng hình phạt tiền là hình phạt bổ sung bắt buộc kèm theo; cần quy định hình phạt bổ sung là tịch thu một phần hai toàn bộ tài sản và áp dụng khi pháp nhân thương mại thành lập chỉ để thực hiện tội phạm…
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63235
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.