Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6323
Nhan đề: Điều kiện để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trong điều kiện kinh tế thị trường
Tác giả: Nguyễn, Thị Liên
Từ khoá: Nông nghiệp chuyên canh
Vùng sản xuất nông nghiệp
Kinh tế thị trường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.138-140
Tóm tắt: Nông nghiệp đóng vai trò to lớn trong phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn. Để phát huy vị thế và vai trò trong nền kinh tế, ngành nông nghiệp đã và đang từng bước phát triển toàn diện, đặc biệt chú trọng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp (SXNN) chuyên canh tập trung trong điều kiện kinh tế thị trường (KTTT) hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6323
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_262.26 kBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.