Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6323
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Liên-
dc.date.accessioned2019-01-17T02:43:29Z-
dc.date.available2019-01-17T02:43:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6323-
dc.description.abstractNông nghiệp đóng vai trò to lớn trong phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn. Để phát huy vị thế và vai trò trong nền kinh tế, ngành nông nghiệp đã và đang từng bước phát triển toàn diện, đặc biệt chú trọng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp (SXNN) chuyên canh tập trung trong điều kiện kinh tế thị trường (KTTT) hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.138-140-
dc.subjectNông nghiệp chuyên canhvi_VN
dc.subjectVùng sản xuất nông nghiệpvi_VN
dc.subjectKinh tế thị trườngvi_VN
dc.titleĐiều kiện để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trong điều kiện kinh tế thị trườngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_262.26 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.