Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6324
Nhan đề: Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa BC15 trên hai mức bón đạm khác nhau tại Ý Yên – Nam Định
Tác giả: Lê, Thị Nguyệt
Tăng, Thị Hạnh
Từ khoá: Phân bón lá
Dinh dưỡng qua lá
Dinh dưỡng qua rễ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.102-109
Tóm tắt: Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu sử dụng 4 loại phân bón lá (Đầu Trâu 502, Komix BFC 201, K-Humat 18000ppm, Chitosan) với giống lúa BC15 trên hai nền đạm khác nhau N1 60kg/ha, N2 90 kg/ha nhằm tăng năng suất, chất lượng đồng thời giảm lượng phân bón qua rễ. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng, các công thức sử dụng phân bón lá Đầu Trâu 502, Komix BFC 201, K-Humat 18000ppm, Chitosan trên nền đạm N2 90 kg/ha đều cho hiệu quả tốt hơn công thức đối chứng phun nước lã về tất cả các chỉ tiêu theo dõi về sinh trưởng, phát triển và năng suất dẫn đến hiệu quả kinh tế cao. Trong các loại phân bón lá nghiên cứu thì phân bón lá Đầu Trâu 502 cho hiệu quả tốt nhất.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6324
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_528.06 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.