Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6325
Title: Một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời cho trẻ em mầm non
Authors: Võ, Thị Lan
Lê, Thị Bích Vân
Keywords: Môi trường chơi ngoài trời
Xây dựng môi trường ngoài trời
Sân chơi cho trẻ em mầm non
Sân chơi trường mầm non
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.110-113
Abstract: Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời với những nội dung và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế sân chơi, trang bị và sắp xếp vật liệu chơi, bố trí không gian sao cho hấp dẫn, khuyến khích được trẻ chủ động tham gia các hoạt động chơi một cách tích cực.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6325
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_318.48 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.