Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6325
Nhan đề: Một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời cho trẻ em mầm non
Tác giả: Võ, Thị Lan
Lê, Thị Bích Vân
Từ khoá: Môi trường chơi ngoài trời
Xây dựng môi trường ngoài trời
Sân chơi cho trẻ em mầm non
Sân chơi trường mầm non
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.110-113
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về xây dựng môi trường chơi ngoài trời với những nội dung và nguyên tắc cơ bản khi thiết kế sân chơi, trang bị và sắp xếp vật liệu chơi, bố trí không gian sao cho hấp dẫn, khuyến khích được trẻ chủ động tham gia các hoạt động chơi một cách tích cực.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6325
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_318.48 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.