Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63260
Title: VAA tham gia đánh giá và công bố doanh nghiệp có chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt
Authors: Đặng, Thanh Tùng
Keywords: VAA
Tham gia đánh giá
Công bố doanh nghiệp
Có chỉ số năng lực
Quản trị tài chính tốt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 09 .- Tr.11-12
Abstract: Ngày 23-9-2019, được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (DN) phối hợp với Viện Nghiên cứu và phái triển DN (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Hội Các nhà quản trị DN Việt Nam (VACD) tổ chức Diễn đàn quản trị DN Việt Nam 2019 và tổ chức “Lễ công bố DN đạt chỉ số năng lực quản trị tài chính tốt trên sàn chứng khoán Việt Nam 2018”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63260
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
401.17 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.