Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6326
Nhan đề: Vai trò của nhân viên công tác xã hội hỗ trợ cho người lao động nhập cư tiếp cận dịch vụ xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phạm, Thanh Hải
Hoàng, Thị Thu Hoài
Từ khoá: Công tác xã hội
Hỗ trợ
Người lao động nhập cư
Vai trò
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 30 .- Tr.114-120
Tóm tắt: Di cư lao động là một hiện tượng tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường góp phần bổ sung nguồn nhân lực cần thiết cho sự phát triển đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, nó cũng gây nên những áp lực lớn về mọi mặt đời sống xã hội cuả thành phố, tạo nên những hệ quả xã hội. Thực tế cho thấy, người lao động nhập cư vào thành phố hiện nay đang đối mặt với hàng loạt vấn đề việc làm, thu nhập, thiếu thông tin về pháp luật cũng như trong đời sống xã hội, họ có nguy cơ hoặc bị hạn chế tiếp cận với các dịch vụ xã hội như nhà ở, giáo dục, y tế, thông tin, tiền điện, nước phải trả giá cao... Trong phạm vi bài viết này, tác giả làm rõ vai trò của nhân viên công tác xã hội hỗ trợ cho người lao động nhập cư tiếp cận dịch vụ xã hội nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động nhập cư.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6326
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_670.37 kBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.