Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6329
Title: Văn hóa tâm linh - một yếu tố không thể thiếu trong đời sống tinh thần, đời sống văn học
Authors: Nguyễn, Công Lý
Lê, Dương Khắc Minh
Keywords: Tâm linh
Văn hóa tâm linh
Đời sống tinh thần
Đời sống văn học
Cơ sở của văn hóa tâm linh
Ảnh hưởng của văn hóa tâm linh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 2 .- Tr.21-32
Abstract: Đời sống con người có hai phương diện: đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Trong đời sống tinh thần thì văn hóa tâm linh là một yếu tố không thể thiếu trong sự sống của con người. Nó biểu hiện ở nhiều mặt trong đời sống tinh thần của con người, trong đó tín ngưỡng, tôn giáo chiếm một phần rất quan trọng và gắn bó với con người suốt cả cuộc đời. Bài viết trên cơ sở xác lập lại khái niệm, nêu lên những cơ sở hình thành yếu tố tâm linh trong văn hóa Việt Nam và phân tích lý giải nó đã ảnh hưởng đến văn học như thế nào, nhất là đối với thể loại truyện truyền kỳ ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6329
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_770.88 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.