Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63296
Title: Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán các nền kinh tế ASEAN
Authors: Trần, Thị Lan Phương
Keywords: Thị trường chứng khoán Việt Nam
Trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán các nền kinh tế ASEAN
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.19-23
Abstract: Bài viết đánh giá mức độ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) của một số nền kinh tế ASEAN nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng giai đoạn 2008-2017. Thông qua tổng hợp số liệu của World Bank và thực hiện phương pháp so sánh, tác giải đưa ra các nhận định về vị trí của TTCK Việt Nam trong khu vực dựa trên các tiêu chí, gồm: số lượng doanh nghiệp niêm yết, tổng mức vốn hóa thị trường, tổng mức vốn hóa thị trường/GDP, tốc độ luân chuyển của cổ phiếu...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63296
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.