Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63296
Nhan đề: Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán các nền kinh tế ASEAN
Tác giả: Trần, Thị Lan Phương
Từ khoá: Thị trường chứng khoán Việt Nam
Trong bức tranh chung của thị trường chứng khoán các nền kinh tế ASEAN
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.19-23
Tóm tắt: Bài viết đánh giá mức độ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) của một số nền kinh tế ASEAN nói chung và TTCK Việt Nam nói riêng giai đoạn 2008-2017. Thông qua tổng hợp số liệu của World Bank và thực hiện phương pháp so sánh, tác giải đưa ra các nhận định về vị trí của TTCK Việt Nam trong khu vực dựa trên các tiêu chí, gồm: số lượng doanh nghiệp niêm yết, tổng mức vốn hóa thị trường, tổng mức vốn hóa thị trường/GDP, tốc độ luân chuyển của cổ phiếu...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63296
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.