Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63298
Title: Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam
Authors: Trần, Văn Thành
Keywords: Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.29-32
Abstract: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) là hướng đi đúng và tất yếu, đã và đang tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt cơ chế, cũng như hiệu quá thực thi các chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp CNC. Tình trạng này cần sớm được tháo gỡ trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63298
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
901.1 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.