Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63298
Nhan đề: Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam
Tác giả: Trần, Văn Thành
Từ khoá: Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 25 .- Tr.29-32
Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (CNC) là hướng đi đúng và tất yếu, đã và đang tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu và Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt cơ chế, cũng như hiệu quá thực thi các chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp CNC. Tình trạng này cần sớm được tháo gỡ trong thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63298
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
901.1 kBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.