Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6331
Title: Luật pháp và tục lệ liên quan đến người cao tuổi ở Việt Nam thời quân chủ
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Keywords: Người cao tuổi
Tục lệ
Luật pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 2 .- Tr.42-53
Abstract: Trong luật pháp Việt Nam thời quân chủ có một số điều luật quy định con cái phải quan tâm, kính trọng và phụng dưỡng ông bà, cha mẹ khi già yếu. Nếu con cái mắng chửi, đánh đập, bất hiếu với ông bà, cha mẹ sẽ bị xử tội theo pháp luật. Ở làng xã, trong các điều lệ của hương ước cũng thể hiện sự kính trọng và hậu đãi đối với người già, minh chứng cho sự quan tâm của toàn xã hội đối với người cao tuổi. Thông qua bản tục lệ Đông Ngạc xã hương lão giáp lệ bạ, bước đầu tìm hiểu hoạt động của người cao tuổi ở làng xã xưa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6331
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_754.22 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.