Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63318
Title: Đánh giá kết quả điều trị rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học huyện Gia Lâm – Thành phố Hà Nội
Authors: Lê, Anh Tuấn
Lương, Thị Minh Hương
Nguyễn, Duy Dương
Keywords: Rối loạn giọng nói
Trị liệu giọng nói
Nữ giáo viên tiểu học
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 139, Số 03 .- Tr.37-44
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả kết quả quả của các biện pháp can thiệp trong điều trị rối loạn giọng nói ở giáo viên tiểu học. Nghiên cứu can thiệp được thực hiện trên 50 giáo viên tại các trường TH thuộc huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng, mở, không có nhóm chứng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các can thiệp làm giảm rõ rệt các đặc điểm sau điều trị so với trước điều trị như các triệu chứng cơ năng giảm giọng khản từ 90% xuống còn 48%, giảm hụt hơi khi nói từ 86% xuống còn 32%, giảm rối loạn giọng nói cơ năng từ 76% xuống còn 36%, các thông số chất thanh sau can thiệp đều cải thiện rõ rệt so với trước điều trị. Các tổn thương tại thanh quản cũng được cải thiện rõ rệt khi so sánh trước và sau điều trị. Do đó, luyện giọng và vệ sinh giọng nói giúp giáo viên khôi phục kiểu tạo thanh bình thường và ý thức hơn với giọng nói.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63318
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.