Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6333
Title: Giới thiệu một số nghiên cứu của các học giả Trung Quốc về Việt Nam Hán văn yên hành văn hiến tập thành trong mối tương quan với khu vực văn hóa chữ Hán
Authors: Phan, Thu Vân
Keywords: Khu vực văn hóa chữ Hán
Việt Nam Hán văn yên hành văn hiến tập thành
Bắc hành tạp lục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 2 .- Tr.70-80
Abstract: Bài viết này giải quyết một số vấn đề về khái niệm “vực ngoại Hán tịch” (sách vở chữ Hán ngoài Trung Quốc) và “khu vực văn hóa chữ Hán'’. Trên cơ sở đó, giới thiệu nghiên cứu bộ sách Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiển tập thành (Việt Nam sở tàng biên) tại Trung Quốc trong mối tương quan với khu vực văn hóa chữ Hán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6333
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_701.47 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.