Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63356
Title: Về tính bền vững của sinh kế nông nghiệp Đồng bằng sông cửu Long
Authors: Đặng, Kim Khôi
Phạm, Đức Thịnh
Lê, Thị Hà Liên
Nguyễn, Khắc Chung Thẩm
Keywords: Tính bền vững của sinh kế nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 26 .- Tr.19-24
Abstract: Nghiên cứu này trình bày một cách hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến các hình thức sinh kế nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả tổng hợp cho thấy, các chu trình tự nhiên, bao gồm: bảo, lũ lụt là và hiện tượng thời tiết cực đoan đã và đang tác động lớn đến nền nông nghiệp của ĐBSCL. Đặc biệt, tác động tiêu cực lớn nhất đến ĐBSCL, với vấn đề sụt lún đất và ô nhiễm môi trường nước, lại do chính con người gây ra, bao gồm: sản xuất lúa gạo, xây dựng đê bao, sản xuất thủy sản và phá rừng ngập mặn, khai thác cát và khai thác nước ngầm phục vụ đô thị hóa và nhân sinh, cùng hoạt động phát triển thủy điện ở các quốc gia thượng nguồn...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63356
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.