Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63372
Title: Chúng ta có nên sử dụng năng lượng mặt trời
Authors: Lê, Thị Bích Hằng
Keywords: Chúng ta có nên sử dụng năng lượng mặt trời
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 240 .- Tr.29
Abstract: Mọi người thường tự hỏi Tại sao năng lượng mặt trời tốt? Có nên sử dụng năng lượng mặt trời?"... Dường như chúng ta vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của công nghệ năng lượng mặt trời. Ngoài những lợi ích tài chính rõ ràng, còn có những lý do chính đáng khác, khuyên chúng ta nên chuyển đổi sang sử dụng năng lượng mặt trời thay vì nhiên liệu hóa thạch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63372
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
598.3 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.