Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/634
Title: Bức tranh doanh nghiệp 2017: Nhiều điểm sáng sau một năm nhìn lại
Authors: Trần, Thị Hồng Minh
Keywords: Doanh nghiệp
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.44-47
Abstract: Năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,2%. Con số này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ và cải cách các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh đã phát huy tác dụng, khiến người dân và doanh nghiệp ngày càng có niềm tin và sẵn sàng bỏ vốn để sản suất và kinh doanh.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/634
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_405.28 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.