Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6342
Title: "Nhà hàng xóm" của tôi
Authors: Huỳnh, Trà
Keywords: Nhà ở
Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 1+2 .- Tr.50-52
Abstract: Không có gì thú vị hơn khi ý tưởng về công trình - không gian ở được bộc bạch bằng chính những tâm tư của tác giả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6342
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.