Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6345
Title: Xây dựng Chuẩn mực Kế toán trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam
Authors: Cao, Hồng Loan
Keywords: Chuẩn mực kế toán
Lĩnh vực nông nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.7-9
Abstract: Mặc dù là nước nông nghiệp, nhưng Việt Nam chưa có Chuẩn mực Kế toán (CMKT) áp dụng riêng cho nông nghiệp. Sự khác biệt trong cách thức hạch toán tài sản sinh học và sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam so với các nước trên thế giới đã tạo ra những rào cản, cũng như thách thức trong quá trình hội nhập, phát triển của kinh tế nông nghiệp của nước ta. Vì thế, việc ban hành chuẩn CMKT riêng biệt trong lĩnh vực nông nghiệp dựa trên áp dụng CMKT Quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp (IAS 41) tại Việt Nam là cần thiết và khả thi. Trên cơ sở đó, từng bước tiếp cận và tiến tới áp dụng hoàn toàn IAS 41.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6345
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_250.19 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.