Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63457
Nhan đề: Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm sú ở vùng Tây Nam Bộ
Tác giả: Trần, Hoàng Hiểu
Nguyễn, Phú Son
Nguyễn, Thùy Trang
Từ khoá: Chuỗi giá trị
Giá trị gia tăng
Kênh phân phối
Tôm sú xuất khẩu
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.42-46
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiệu dựa vào cách tiếp cậu liên kết chuỗi giá trị (CGT) vatuelinks của GTZ (Deutsche Gesellsehaft fiir Technische Zusammenarbeit - Đức). Hai công cụ được sử dụng chính trong nghiên cứu này là lập sơ đồ CCTvà phân tích kinh tế chuỗi...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63457
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.