Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63471
Title: Nghèo đa chiều và tăng trưởng bao trùm về giáo dục ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Lan Phương
Keywords: Nghèo đơn chiều
Nghèo đa chiều
Tăng trưởng bao trùm về giáo dục
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.73-76
Abstract: Kết quả phân tích cho thấy. Tỷ lệ nghèo đơn chiều (theo thu nhập hay chỉ tiêu) hay nghèo đa chiều đều giảm. Chỉ tiêu tiếp cận vệ sinh và trình độ giáo dục của người lớn có đóng góp nhiều nhất vào nghèo đa chiều của Việt Nam trong năm 2016.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63471
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
774.14 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.