Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63484
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Chi nhánh khu vực Thủ Đức
Authors: Nguyễn, Quyết Thắng
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Động lực làm việc
Vinamilk khu vực Thủ Đức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.104-108
Abstract: Bằng phương pháp thống kê mô tả, đlánh giá độ tin cậy (Cronbach's Alpha), kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA). phân lích hồi quy dù được sử dụng: kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, động lực tàm việc của đội ngũ nhân viên chịu ảnh hưởng bởi 06 nhân tố, bao gồm: (i) Chính sách tiền lương(ii) Chính sách phúc lợi: (iii) Đặc điểm công việc; (iv) Cơ hội thăng tiến; (V) Đào tạo và phát triển; (vi) Môi trường làm việc. Trên cơ sở nghiên cứu. nhóm lúc giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm góp phần nâng cao động lực làm việc của nhân viên lại VINAMILK khu vực Thủ Đức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63484
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
968.47 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.