Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63484
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Chi nhánh khu vực Thủ Đức
Tác giả: Nguyễn, Quyết Thắng
Từ khoá: Nhân tố ảnh hưởng
Động lực làm việc
Vinamilk khu vực Thủ Đức
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.104-108
Tóm tắt: Bằng phương pháp thống kê mô tả, đlánh giá độ tin cậy (Cronbach's Alpha), kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá (EFA). phân lích hồi quy dù được sử dụng: kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, động lực tàm việc của đội ngũ nhân viên chịu ảnh hưởng bởi 06 nhân tố, bao gồm: (i) Chính sách tiền lương(ii) Chính sách phúc lợi: (iii) Đặc điểm công việc; (iv) Cơ hội thăng tiến; (V) Đào tạo và phát triển; (vi) Môi trường làm việc. Trên cơ sở nghiên cứu. nhóm lúc giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm góp phần nâng cao động lực làm việc của nhân viên lại VINAMILK khu vực Thủ Đức.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63484
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
968.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.