Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6353
Nhan đề: Bàn về vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hà
Từ khoá: Doanh nghiệp nhà nước
Kinh tế thị trường
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 14 .- Tr.17-20
Tóm tắt: Mặc dù được coi là lực lượng nòng cốt của kinh tế nước nhà, là công cụ để hỗ trợ điều tiết nền kinh tế, hạn chế những mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhưng trong thời gian qua, hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở nước ta còn nhiều yếu kém. Tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước tại doanh nghiệp chưa được xử lý triệt để. Tổ chức quản lý và cơ chế hoạt động của DNNN còn những bất cập. Việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội chưa theo một cơ chế rõ ràng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DNNN. Do vậy, cần xem xét và bàn luận thẳng thắn về vai trò của DNNN trong nền kinh tế hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6353
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.26 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.