Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6354
Title: Khảo sát hiện trạng vễnh mang trên tôm nước lợ nuôi tại tỉnh Trà Vinh
Authors: Trương, Quốc Phú
Trần, Kiều Mỹ
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài khảo sát hiện trạng vễnh mang trên tôm nước lợ được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018 nhằm điều tra đánh giá hiện trạng tôm vễnh mang nuôi tại tỉnh Trà Vinh. Đồng thời thu thập thông tin về quy trình quản lý sức khỏe trong ao nuôi có tôm bệnh làm cơ sở cho các nghiên cứu xác định tìm ra nguyên nhân và giải pháp phòng trị thích hợp. Tổng số có ba huyện được khảo sát với 40 hộ nuôi, trong đó có 10 hộ nuôi không có tôm vễnh mang và 30 hộ nuôi có tôm vễnh mang. Kết quả khảo sát ghi nhận được bệnh thường xuất hiện ở 40 đến 75 ngày nuôi, kích cỡ 100 đến 300 con/kg. Bệnh có các biểu hiện như đóng rong, mang bám bẩn, mòn chũy, không lột vỏ được. Bệnh gây tỉ lệ hao hụt trung bình đến 48%. Các yếu tố môi trường khi bệnh xảy ra đều bình thường, trong quá trình nuôi nông hộ sử dụng nhiều loại hóa chất xử lí nước.
Description: 16tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6354
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
560.33 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.