Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6357
Title: Khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn ương giống
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Cao, Hữu Phước
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng được thực hiện ở các tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long Đồng Tháp và An Giang từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018. Tổng cộng có 840 mẫu được quan sát dấu hiệu bệnh lý và soi tươi để kiểm tra ký sinh trùng. Hầu hết các mẫu cá được phân tích đều là cá khỏe, không có dấu hiệu bệnh lý. Kết quả cho thấy có 8 giống ký sinh trùng là Myxobolus, Henneguya, Trichodina, Epistylis, Apiosoma, Dactylogyrus, Metacercaria và Copepoda. Các giống ký sinh trùng này ký sinh chủ yếu trên da, mang của cá, không tìm thấy nội ký sinh trùng trên cá tra giống. Số lượng ký sinh trùng nhiễm trên cá tra giống phụ thuộc vào thành phần giống loài và cơ quan ký sinh.Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng của các vùng nuôi vào mùa khô dao động 57,7- 100% và mùa mưa dao động từ 23,2-100%. Cường độ nhiễm Trichodina cao nhất vào mùa mưa (1-205 trùng/TT10X); Henneguya trên da (121 trùng/TT10X), cường độ nhiễm Trichodina cao nhất vào mùa mưa (117 trùng/TT10X).
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6357
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
697.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.