Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63596
Nhan đề: Đảng bộ cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam học và làm theo Bác
Tác giả: Nguyễn, Thị Nga
Từ khoá: Bác
Đảng bộ
Cơ quan
Bảo hiểm xã hội
Học và làm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 10 .- Tr.47-49
Tóm tắt: Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở, lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị về tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. Ngành BHXH trực tiếp thực thi các nhiệm vụ về an sinh xã hội, thường xuyên tiếp xúc với người dân, các đơn vị sử dụng lao động, vì vậy, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam luôn chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63596
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
584.38 kBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.