Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/635
Nhan đề: Những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành Công thương đạt hiệu quả cao
Tác giả: Trần, Tuấn Anh
Từ khoá: Cải cách thủ tục hành chính
Điều kiện kinh doanh
Ngành Công thương
Giải pháp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.11-14
Tóm tắt: Bài viết nói về những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh của ngành Công thương nhằm đem lại hiệu quả hoạt động cao.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/635
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_395.78 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.