Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/636
Title: Bàn về cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam
Authors: Bùi, Văn Huyền
Keywords: Cải cách thể chế kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.15-18
Abstract: Trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng dựa vào các yếu tố đầu vào ngày càng hạn chế, cải cách thể chế được xác định là một động lực thúc đẩy và duy trì tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, để động lực này phát huy tác dụng, thì vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/636
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_368.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.