Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6363
Title: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trên cá điêu hồng(Oreochromis sp) nuôi bè ở tỉnh An Giang
Authors: Phạm, Minh Đức
Viên, Thị Hồng Y
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất của 32 hộ nuôi cá điêu hồng trên bè ở địa bàn tỉnh An Giang thông qua phỏng vấn. Kết quả khảo sát cho thấy các bệnh thường gặp trên cá điêu hồng là xuất huyết, phù đầu (94%), lồi mắt (46,9%), kí sinh trùng và nấm (34,4%), thối mang (21,9%) và trắng da (3,1%). Hầu hết người nuôi không biết tác nhân gây bệnh cho cá, vì vậy chọn thuốc và hóa chất điều trị đều dựa trên kinh nghiệm nuôi. Có 6 loại kháng sinh và 1 sản phẩm dạng tổng hợp được người nuôi sử dụng là: Amoxicillin (44%), Enrofloxacin (31%), oxycycline (22%), Florfenicol (19%), Oxytetracycline (13%), Ampicillin (3%) và Cotrimoxazol (sulfamethoxazole+trimethoprim) (22%), bên cạnh đó còn có các hóa chất xử lý nước và trị ngoại ký sinh cho cá. Đa số người nuôi cá điêu hồng không ngừng sử dụng kháng sinh trước khi thu hoạch, cá thương phẩm được bán trực tiếp cho thương lái không được kiểm kháng sinh. Người nuôi vẫn chưa ý thức được ảnh hưởng nghiêm trọng của tồn lưu kháng sinh trong thịt cá đến sức khỏe người tiêu dùng và thị trường tiêu thụ. Người nuôi thu về lợi nhuận sau mỗi vụ cao hơn so với những năm trước đây, lợi nhuận đạt từ 0,17-1,7 triệu đồng/m3. Tuy nhiên chi phí sản xuất ngày càng cao qua các năm, đặc biệt chi phí thuốc lên đến 0,14 triệu đồng/m3.
Description: 11tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6363
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
772.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.