Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63635
Title: Không gian cao tầng ven biển cơ hội và thách thức
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Không gian cao tầng ven biển
Cơ hội và thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 291 .- Tr.52-55
Abstract: Việt Nam có đường bờ biển dài khoảng 326 km, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển và các đô thị ven biển. Toạ đàm chuyên môn về không gian kiến trúc ven biển do Tạp chí Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam và Hội KTS Đà Nẵng phối hợp tổ chức ngày 4-7 tại TP biển Đà Nẵng đã đề cập đến những cơ hội và thách thức trong việc quy hoạch, phát triển kiến trúc cao tầng ven biển, những tác động đến sự phát triển bền vững, hợp lý, bền vững và có bản sắc của các đô thị ven biển ở nước ta, trong đó Đà Nẵng là trường hợp tiêu biểu, được đề cập đến đầu tiên trong chuỗi các hoạt động chuyên môn của giới KTS - Hướng đến chào mừng đại hội KTS Việt Nam khoá X.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63635
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.