Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63636
Title: Chính sách vốn đầu tư gắn với mục tiêu ổn định tài chính tại Việt Nam
Authors: Trần, Thị Khánh Li
Keywords: Chính sách vốn đầu tư
Mục tiêu ổn định tài chính tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 19 .- Tr.2-6
Abstract: Bài viết: Giới thiệu; tổng quan nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63636
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.