Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6364
Title: Đặc điểm bệnh học bệnh trương bóng hơi trên lượng cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh ĐBSCL
Authors: Từ, Thanh Dung
Bùi, Mai Yến Như
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định mức độ nhiễm 1 số mầm bệnh cũng như đặc điểm mô học trên cá tra bị trương bóng hơi nuôi thâm canh ở 1 số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Cá bệnh trương bóng hơi có dấu hiệu bệnh lý bên ngoài như cơ thể ốm yếu, bỏ ăn, bơi lội nổi đầu trên mặt nước và dấu hiệu bên trong là bóng hơi trương và chứa dịch. Kết quả phân lập vi nấm được 2 giống nấm là Fusarium sp. (chiếm 63.04%) và Aspergillus sp. ( chiếm 13.05%). Kết quả nhuộm Hematocylin & Eosin, cho thấy sự thay đổi cấu trúc tế bào các cơ quan nội tạng, tiêu biểu nhất là sự trương to tế bào bóng hơi.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6364
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
860.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.