Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63662
Nhan đề: Trao đổi lại về năm sinh và đóng góp của MạcThiên Tứ đối với vùng đất Hà Tiên buổi đầu khai phá
Tác giả: Nguyễn, Đình Cơ
Từ khoá: Trao đổi lại về năm sinh
Đóng góp của MạcThiên Tứ
Vùng đất Hà Tiên buổi đầu khai phá
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 07 .- Tr.71-78
Tóm tắt: Bài viết: Về năm sinh của Mặc Thiên Tứ; những đóng góp của Mạc Thiên Tứ với vùng đất Hà Tiên và Nam Bộ; tạm kết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63662
ISSN: 0866-7497
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.